Kol-Metal Jan Koliwer  11-041 Olsztyn, Gutkowo 54 B

Kotły wodne typu "SKI"Kotły wodne typu "SKI" przeznaczone są do centralnego ogrzewania domków jednorodzinnych, biur, szkół, internatów, zakładów produkcyjnych itp. Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczony zgodnie z normą PN-91/B-024/13. Kotły wodne centralnego ogrzewania na paliwa stałe typu "SKI" zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan ze ściętym przodem. Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną kotła. W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski, chłodzony wewnątrz wodą obiegową. Z tyłu, u góry kotła osadzony jest czopuch, którym spaliny odprowadzane są do komina. Czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin umożliwiający regulację ciągu. Paliwo zasypywane jest przez drzwiczki zasypowe umieszczone u góry. Popiół usuwany jest przez żeliwne drzwiczki popielnikowe. Kocioł posiada gwintowane króćce "R2" służące do podłączenia kotła do instalacji c.o. Kocioł wyposażony jest w izolacje ciepłochronną (10) z wełny mineralnej, umieszczoną w płaszczu z blachy stalowej. Przepływ spalin w kotle ukierunkowany jest grodziami wydłużającymi drogę spalin przed ujściem do czopucha. Grodzie podobnie jak ruszt, tworzą komory wodne i przejmują ciepło uzyskane w procesie spalania. Woda ogrzana w kotle uchodzi do instalacji c.o. i po oddaniu części ciepła powraca do kotła króćcem. Pokrywa drzwiczek górnych zamykana jest ciężarem własnym pokrywy. W pokrywie drzwiczek popielnikowych osadzona jest uchylna przepustnica powietrza.

WYDAJNOŚCI CIEPŁA SKI
 Typ kotła Wydajność cieplna znamionowa w kW Powierzchnia ogrzewanego lokalu w m2
 0,6 m2650
 0,8 m2860
 1,0 m21270
 1,2 m21490
 1,5 m217,5120
 1,8 m220
150
 2,0 m223
170
 2,5 m2 20200
Copyright Kol-Metal Olsztyn 2016