Kol-Metal Jan Koliwer  11-041 Olsztyn, Gutkowo 54 B

Kotły wodne typu "SKI-P"

 

Kotły wodne typu "SKI-P" Kotły wodne typu "SKI-P" przeznaczone są do centralnego ogrzewania domków jednorodzinnych, biur, szkół, internatów, zakładów produkcyjnych itp. Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczony zgodnie z normą PN-91/B-024/14. Kotły wodne centralnego ogrzewania na paliwa stałe typu "SKI-P" zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan. Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną kotła.W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski, chłodzony wewnątrz wodą obiegową. Z tyłu, u góry kotła osadzony jest czopuch, którym spaliny odprowadzane są do komina. Czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin umożliwiający regulację ciągu. Paliwo zasypywane jest przez drzwiczki zasypowe umieszczone u góry. Popiół usuwany jest przez żeliwne drzwiczki popielnikowe. Kocioł posiada gwintowane króćce "R2" służące do podłączenia kotła do instalacji c.o. Kocioł wyposażony jest w izolacje ciepłochronną (10) z wełny mineralnej, umieszczoną w płaszczu z blachy stalowej. Przepływ spalin w kotle ukierunkowany jest grodziami wydłużającymi drogę spalin przed ujściem do czopucha. Grodzie podobnie jak ruszt, tworzą komory wodne i przejmują ciepło uzyskane w procesie spalania. W pokrywie drzwiczek popielnikowych osadzana jest uchylna przepustnica powietrza. Kocioł typu "SKI - P" występuje zarówno jako samodzielnie działający oraz z automatyką ( SKI-PDS - z dmuchawą i elektronicznym sterownikiem temperatury).
WYDAJNOŚCI CIEPŁA SKI-P
Typ kotła
Wydajność cieplna znamionowa w kW Powierzchnia ogrzewanego lokalu w m2
 0,6 m2 755
 0,8 m2 970
 1,0 m2 11,580
 1,2 m2 14100
 1,5 m2 17,5140
 2,0 m2 23190
 2,5 m2 29240
Copyright Kol-Metal Olsztyn 2016